Veilig werken met de Heftruck + Code95

Doel van de opleiding

Tijdens de opleiding worden deelnemers bewust gemaakt van de veiligheid die nodig is tijdens het rijden op een heftruck. Deelnemers worden opgeleid om veilig om te kunnen gaan met een heftruck en de basisvaardigheden voor het rijden op een heftruck worden behandeld.


Arbowet

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verplicht personen die met een hef- of reachtruck werken voldoende te instrueren. Daarnaast legt de Arbowet dwingende voorschriften op. Alleen werknemers met een adequate opleiding voor het besturen van en veilig werken met een hef- of reachtruck voldoen aan deze eisen.


Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • De rechten en plichten van de werkgever en werknemer.
  • Richtlijnen en keuringen op het gebied van de heftruck.
  • Veilig heffen.
  • Alle hefwerktuigen en hoe deze veilig te gebruiken.

Duur van de opleiding

Eén halve dag van 4 uur.


Examen

Bij de opleiding veilig werken met de vorkheftruck ontvangt de cursist, na het met een voldoende afsluiten van de theorietoets, een certificaat van deelname met een geldigheid van 5 jaar. Deze opleiding voldoet aan de minimale eisen die gesteld worden in de Arbowet.


Nieuw: Code95!

Het is mogelijk om de Heftruckopleiding mee te laten tellen als nascholingsuren voor de Code95. Deelnemers die zich hiervoor aanmelden, ontvangen voorafgaand aan de opleiding een e-learning welke doorgenomen dient te worden. De inschatting is dat deze e-learning +/- 4 uur in beslag neemt. Na het doorlopen van de e-learning volgt er een praktijkdeel, dit vindt plaats tijdens de reguliere Heftruckopleidingen. Na afloop van deze e-learning en opleiding ontvangt de deelnemer 7 punten voor de Code95.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats  

AGENDA