Corona/COVID-19 Toezichthouder/BOA/Handhaving

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om toezicht te houden op de vastgestelde maatregelen met betrekking tot het Coronavirus/COVID-19. Na het volgen van deze opleiding heeft u inzicht in de passende maatregelen binnen diverse organisaties en bedrijven. U heeft voldoende kennis om te kunnen handhaven bij bedrijven en bedrijven van goede adviezen te voorzien.
U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent risico’s en maatregelen. Tevens leert u wie verantwoordelijk is binnen diverse organisaties en waar organisaties aan moeten voldoen. Naast deze regels leert u ook om bedrijven op een goede manier te kunnen adviseren en te helpen om de juiste aanpassingen en oplossingen te vinden.


Voor wie is de opleiding

Deze opleiding is uitermate geschikt voor Toezichthouders vanuit diverse gemeenten die toezicht moeten houden op de uitvoering van de diverse maatregelen. BOA's, handhavers en andere toezichthoudende functies worden tijdens deze opleiding bijgeschoold.


Inhoud van de opleiding

Het programma van de opleiding is opgesteld aan de hand van wet- en regelgeving. Gezamenlijk worden er, op basis van een vastgestelde methodiek, maatregelen bepaald bij risico’s middels diverse praktijkvoorbeelden.


Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbowetgeving
  • Methodiek van te nemen Coronamaatregelen (arbeidshygiënische strategie)
  • Rolverdeling binnen diverse organisaties
  • Uitwerken en opstellen Coronawerkplan
  • Koppeling aan de RI&E
  • Methode van uitrol binnen de organisatie, zoals toolboxen
  • Toetsing van de Coronamaatregelen in de praktijk

  • Inclusief een MijnCoronaplan Basispakket voor 1 jaar voor de eigen organisatie.
    (zie: www.mijncoronaplan.nl)

Duur van de opleiding

Eén dagdeel van 08.00 uur tot 12.00 uur via MS Teams. Daarna ontvangt de deelnemer 2 uur individuele ondersteuning aan de hand van praktijkvoorbeelden die door de deelnemer zijn aangedragen. Lastige vraagstukken kunnen worden digitaal besproken met de docent.


Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.


Toelatingseisen

Geen.


Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u hieronder vinden onder het kopje 'Direct inschrijven'.


In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!


Opleidingsorganisatie

Deze opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met MijnCoronaplan.nl.
Deze opleiding wordt bij voorkeur gegeven in combinatie met de opleiding Corona/COVID-19 Coördinator en Corona/COVID-19 Adviseur.

Direct inschrijven

Datum (start) Titel Plaats