Veiligheidsladder vanaf 2021 verplicht in de bouw!

Veiligheidsbewustzijn wordt vanaf 2021 als verplichting meegenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dat is door de ondertekenaars afgesproken in de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). De werkzaamheden in de bouwbranche gaan gepaard met een heleboel risico’s en de bouwsector is één van de sectoren waarin jaarlijks nog veel ongevallen plaatsvinden.…

Maandag 4 november: Dag van de BHV!

Maandag 4 november is het weer de landelijke Dag van de BHV!Deze dag is voor iedereen belangrijk, het gaat tenslotte over veiligheid engezondheid op het werk! Een dag om de BHV’ers op uw kantoor in het zonnetje tezetten. De BHV’er zet zich tenslotte niet alleen in voor zichzelf, maar juistook voor een ander! Weet u…

Aanpassingen ‘PFAS in de praktijk’

Hoger Veiligheidskundige Henk van Dijk heeft begin september een samenvatting geschreven over de PFAS waarden en regels, welke wij op de website gepubliceerd hebben. Inmiddels zijn er een heel aantal zaken aangepast. In bijgevoegd document leest u meer informatie over de aanpassingen met betrekking tot de Milieukundige en Arbotechnische waarden. Heeft u vragen hierover? Neem…

Nieuwe VCA e-learning online!

Vandaag hebben we een vernieuwde VCA e-learning online gezet in onze e-learning omgeving. Nieuw in onze e-learning is onder andere dat de VCA Basisveiligheid en VCA VOL modules volledig zijn gescheiden, zodat de cursisten zich volledig kunnen richten op de VCA Basisveiligheid of VCA VOL leerstof. Onze Hoger Veiligheidskundige, Henk van Dijk, behandelt in de…

Direct boete bij ontbreken RI&E

De Inspectie SZW mag vanaf nu direct een boete uitdelen als blijkt dat een bedrijf de risico’s op de werkvloer niet in kaart heeft gebracht. De maatregel gaat gepaard met een intensievere controle door de Inspectie SZW op de aanwezigheid van de RI&E en de naleving er van. Al 25 jaar zijn werkgevers verplicht om…