Veilig werken onder warme omstandigheden

Het is zomer! De afgelopen week stegen de temperaturen al flink en volgende week loopt iedere dag de temperatuur op naar 25 graden of hoger. Tijdens het werk is dit niet altijd prettig, vooral niet wanneer je warme werkkleding draagt of fysiek zwaar werk uitvoert. Werken in warmte kan bovendien gezondheidseffecten veroorzaken. Daarom volgen hieronder praktische veiligheidstips zodat u…

Van ISO9001:2008 naar ISO 9001:2015

Is uw organisatie al over op de nieuwe ISO 9001:2015? U heeft hier nog minder dan 3 maanden de tijd voor! Per 1 september 2018 dient u over te zijn gestapt van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015. De nieuwe ISO 9001 norm heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht. Waar in ISO 9001:2008 de nadruk…