V&G-zorgsysteem Geothermie/aardwarmte

Wanneer u als operator start aan een geothermie project, dan valt u onder de mijnbouw wet- en regelgeving. Vanuit het Mijnbouwbesluit artikel 37, lid 3 bent u als operator verplicht om een V&G-zorgsysteem op te zetten die u in alle fasen blijft onderhouden.

Kennis en ervaring
ACVO heeft deelgenomen aan ‘project kennismedewerker’ voor de sectorale opzet van een V&G-zorgsysteem voor de voorbereidingsfase, de boorfase en de winningsfase voor alle operators in de geothermie.

Wat kunt u van ons verwachten?
De benodigde V&G-documentatie hangt af van de fase waarin u als operator verkeerd.  Bent u een startend operator, dan begeleiden wij u bij de opzet van alle V&G-documentatie in het gehele traject. Zit u bijvoorbeeld in de winningsfase en wilt u uw V&G-zorgsysteem vernieuwen of laten toetsen? Dan kunt u ook bij ons terecht voor een update van uw huidige zorgsysteem.

Stappenplan voor de opzet van het V&G-zorgsysteem:

  • Onze Hoger Veiligheidskundige en Integraal Veiligheidskundige gaan met u in gesprek over welke informatie wij van u nodig zijn en wat u van ons kunt verwachten aan documentatie en advies (nulmeting).
  • Onze Hoger Veiligheidskundige begeleidt u op veiligheidskundig gebied: veiligheidscheck(s) tijdens de boorfase en het opzetten van een Risico Inventarisatie- en -Evaluatie tijdens de boor- en winningsfase. (verplichting vanuit artikel 5 Arbowet).
  • Onze Integraal Veiligheidskundige implementeert uw V&G-zorgsysteem op basis van de meest actuele ISO normeringen (ISO 9001: kwaliteit, ISO 14001: milieu en ISO 45001: veiligheid).
  • We controleren of uw V&G-systeem voldoende compliant is met de eisen vanuit de mijnbouwwet.
  • We toetsen of uw geïmplementeerde zorgsysteem voldoende borging heeft.
  • We controleren (op aanvraag) jaarlijks of uw V&G-zorgsysteem nog voldoet aan de huidige stand der techniek, wetgeving en ISO normeringen.

U kunt contact met ACVO opnemen voor meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen.