VCU

Het VCU certificaat is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (zoals werkzaamheden in fabrieken, aan installaties en werkplekken met een risicovolle omgeving). Het VCU certificaat heeft als doel om de veiligheid van het uit te zenden personeel te borgen. De VCU stelt o.a. verplicht dat men gemaakte afspraken met de inlener omtrent veiligheid nakomt. Het VCU gecertificeerde uitzendbureau voert daarom evaluatiegesprekken met de uitzendkrachten en de inlener, waarbij veiligheid centraal staat.

NEN 4400
De VCU norm eist, dat alleen bonafide uitzendbureaus kunnen certificeren. Dat betekent: alleen uitzendbureaus die hun financiële administratie op orde hebben. Dat kun je aantoonbaar maken door het NEN 4400 certificaat te behalen.

Is uw uitzendorganisatie van plan om het VCU certificaat te behalen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.