NEN 7510

NEN 7510 is de officiële Nederlandse norm voor het opzetten en invoeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging binnen zorginstellingen en leveranciers in de zorg die met patiëntgegevens werken.
NEN 7510 beschrijft een set maatregelen, dat zorginstellingen moeten treffen om via een gecontroleerd proces op adequate wijze met (medische) gegevens om te gaan.
De norm is van toepassing op alle organisaties in de gezondheidszorg.

Wij kunnen u ondersteunen met de NEN 7510 certificering of het behalen van een conformiteitsverklaring. Via een nulmeting bepalen wij in hoeverre uw zorgorganisatie voldoet aan de eisen voor informatiebeveiliging. Hierna kunnen wij u helpen om op basis van een risicoanalyse vast te stellen welke risico’s prioriteit moeten hebben en wat de te nemen maatregelen zijn.

ACVO kan u helpen met het behalen van de NEN 7510 op ieder niveau. Hierbij bieden wij ondersteuning bij het opstellen van documenten, vaststellen van verbeteringen, het voeren van de NEN 7510 administratie en begeleiding naar de certificering. Maar ook na de certificering blijven wij organisaties ondersteunen met de NEN 7510 verantwoording en de audits. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.