ISO 9001

ISO 9001 is een norm bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.
De norm geeft de eisen weer om processen, die belangrijk zijn voor het verhogen van kwaliteit te borgen en te verbeteren.
ISO 9001 gecertificeerd zijn houdt kortweg in:
  • Zeggen wat je doet.
  • Doen wat je zegt.
  • Bewijzen dat je het doet.
  • Verbeteren/professionaliseren van de organisatie.

Waarom certificatie ISO 9001?
Toepassen van de ISO 9001 leidt tot inzicht en beheersing van de bedrijfsprocessen, waardoor gericht verbeteringen kunnen worden aangebracht. Uiteindelijk leidt dit tot minder fouten, minder kosten en meer tevredenheid, zowel van klanten en stakeholders als van de eigen medewerkers.
Uw (potentiële) klanten en stakeholders zijn zich steeds meer bewust van kwaliteit. Dit werkt in de regel omzet verhogend en geeft daarmee een grotere kans op continuïteit.

ISO 9001:2015 High Level Structure
De nieuwe ISO 9001 norm heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht.
Waar in ISO 9001:2008 de nadruk lag op procesbeschrijvingen, kijkt ISO 9001:2015 naar de context van je organisatie.

Belangrijke wijzigingen in ISO 9001:2015:

  • Stakeholderanalyse: de eisen en wensen van belanghebbenden worden in kaart gebracht en de manier waarop daaraan wordt voldaan. Voorbeelden van stakeholders zijn klanten, de media, maar ook medewerkers.
  • Risicoanalyse: met welke risico’s en kansen heeft uw organisatie te maken? Dat kan op strategisch niveau of op procesniveau.
    De stakeholderanalyse en de risicoanalyse vormen samen de contextanalyse, wat de basis vormt voor de nieuwe ISO 9001 norm.
  • High Level Structure: dit is de overkoepelende hoofdstukstructuur voor de nieuwe ISO normen, zoals ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015.
  • Meer nadruk op leiderschap: de nieuwe ISO 9001 norm vraagt om meer betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitssysteem.
ACVO kan u helpen met het behalen van de ISO 9001 op ieder niveau. Hierbij bieden wij ondersteuning bij het opstellen van documenten, vaststellen van verbeteringen, het voeren van de ISO 9001 administratie en begeleiding naar de certificering. Maar ook na de certificering blijven wij organisaties ondersteunen met de ISO 9001 verantwoording en de audits. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.