ISO 27001

ISO 27001 is een internationale norm die als de standaard geldt voor het opzetten en implementeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid binnen uw organisatie moet vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens op orde zijn. Met behulp van de ISO 27001 toont u aan dat uw organisatie op een doordachte en veilige manier omgaat met de gegevens van onder meer uw personeel en opdrachtgevers en dat u dit proces aantoonbaar beheerst.

Stappenplan ISO 27001 certificering
ACVO heeft een stappenplan opgezet om een beeld te geven van de activiteiten die komen kijken bij het opzetten van een informatiemanagementsysteem.

Stap 1: analyseren/inventariseren
Allereerst wordt er een inventarisatie gemaakt van de informatiestromen en interne en externe stakeholders die invloed kunnen hebben op uw informatiemanagementsysteem: ook wel business impact analyse en stakeholderanalyse genoemd.
Per dreiging moet worden bepaald in welke mate de dreiging reëel is voor de organisatie en welke maatregelen moeten worden getroffen.

Stap 2: opbouwen en implementeren van het Informatiemanagmentsysteem
Het systeem wordt opgebouwd en geïmplementeerd in uw organisatie. De ISO 27001 norm is opgebouwd volgens de High Level Structure. Dit houdt in, dat ISO 27001 dezelfde structuur heeft als andere ISO normen, zoals bijvoorbeeld de ISO 9001 (kwaliteit) en de ISO 14001 (milieu), indien u in het bezit bent van bijv. de ISO 9001, kan de ISO 27001 eenvoudig worden geïntegreerd in uw huidige managementsysteem.

Stap 3: Interne controle audit
Voer een interne controle audit uit op je gehele managementsysteem of laat dit door onze adviseur doen. Mochten er nog afwijkingen tijdens de controle audit geconstateerd worden dan kunnen deze nog worden opgelost. Wanneer alle zaken in orde zijn is uw organisatie klaar voor certificering.

Stap 4: ISO 27001 certificering
De certificering voor ISO 27001 moet worden uitgevoerd door een erkende certificerende instantie. Na certificering ontvang je een certificaat dat 3 jaar geldig is. Daarnaast worden er jaarlijks controle audits uitgevoerd.

Totaalpakket
Wij adviseren en begeleiden u bij het opzetten van uw ISO 27001:2015 informatiemanagementsysteem. Maar ook bij het voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast wordt u ondersteund op het gebied van ICT, mogelijke beschermingssoftware en voeren wij een jaarlijkse controle (interne audit) uit op zowel uw informatiemanagementsysteem als ook uw ICT beveiligingssysteem.

ACVO kan u helpen met het behalen van de ISO 27001 op ieder niveau. Hierbij bieden wij ondersteuning bij het opstellen van documenten, vaststellen van verbeteringen, het voeren van de ISO 27001 administratie en begeleiding naar de certificering. Maar ook na de certificering blijven wij organisaties ondersteunen met de ISO 27001 verantwoording en de audits. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.