ISO 14001

ISO 14001 is één van de meest gangbare normen voor een milieumanagementsysteem. Organisaties die meedingen in een aanbesteding worden steeds vaker gevraagd om een
ISO 14001 certificaat aan te tonen. Uw opdrachtgever verzekert zich hiermee dat hij zaken doet met een bedrijf dat zich bewust is van de milieurisico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen en probeert deze te beperken. ISO 14001 certificering vraagt dus om een stuk bewustwording en ook om voortdurende aandacht van u en uw medewerkers.

Milieu aspecten register, stakeholderanalyse en wet- en regelgeving
Bij het opzetten van een milieumanagementsysteem, volgens ISO 14001, brengt u op systematische wijze in kaart welke milieuaspecten, wet- en regelgeving en stakeholders van toepassing zijn op uw organisatie. Daarnaast houdt u, door middel van systematische monitoring, bij of u voldoet aan de eisen vanuit de stakeholders en vanuit wet- en regelgeving. Hierdoor speelt u dus een actieve rol bij de toetsing van de naleving en komt u bij controlebezoeken door het bevoegd gezag niet voor onaangename verrassingen te staan.

Ook de verantwoordelijkheden en de werkwijze bij de communicatie met het bevoegd gezag heeft u vastgelegd binnen uw milieumanagementsysteem. Al met al zorgt een goed inzicht in de wet- en regelgeving, het actief toetsen van de naleving ervan en een heldere communicatie al snel tot een verbeterde relatie met het bevoegd gezag.

Bij een goed functionerend milieumanagementsysteem kunnen mogelijk afspraken worden gemaakt met de overheid met betrekking tot een eventuele revisie en/of herziening van de milieuvergunning.

ISO 14001:2015 High Level Structure
De nieuwe ISO 14001 norm heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht.
De nieuwe ISO 14001 kijkt naar de context van uw organisatie.
Belangrijke wijzigingen in ISO 14001:2015:
  • Stakeholderanalyse: de milieu- eisen en wensen van belanghebbenden worden in kaart en de manier waarop daaraan wordt voldaan.
  • Risicoanalyse: met welke risico’s en kansen heeft uw organisatie te maken?
    De stakeholderanalyse en de risicoanalyse vormen samen de contextanalyse, wat de basis vormt voor de nieuwe ISO 14001 norm.
  • High Level Structure: dit is de overkoepelende hoofdstukstructuur voor nieuwe ISO normen, zoals ISO 9001:2015.
  • Meer nadruk op leiderschap: de nieuwe ISO 14001 norm vraagt om meer betrokkenheid van de directie bij het milieu management systeem.

ACVO kan u helpen met het behalen van de ISO 14001 op ieder niveau. Hierbij bieden wij ondersteuning bij het opstellen van documenten, vaststellen van verbeteringen, het voeren van de ISO 14001 administratie en begeleiding naar de certificering. Maar ook na de certificering blijven wij organisaties ondersteunen met de ISO 14001 verantwoording en de audits. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.