CKB regeling

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) is opgezet voor de certificatie van kabel- en buizenlegbedrijven die werkzaam zijn in de gas-, water-, warmtedistributie-, energie- en informatiesector. De CKB is een kwaliteitsnorm welke is verbonden met de ISO 9001 norm. Het hebben van een ISO 9001-certificaat (en een VCA-certificaat) is dan ook een eerste vereiste om voor de CKB-norm gecertificeerd te kunnen worden.
De CKB-norm borgt onder andere een kwalitatieve invulling van uw projectdossiers, vakopleidingen, kwaliteitsdocumenten, mens en middelen en het continue verbeteren hiervan.

Daarnaast is bij de Arbo- en milieueisen rekening gehouden met de eisen die gesteld zijn in de VCA-norm, maar zijn er wel extra eisen concreter ingevuld. U kunt een certificaat verkrijgen voor één of meer processen uit de verschillende scopes. Hierbij maakt de CKB-norm onderscheidt in scopes voor de kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken.

Wenst u een CKB-certificering te behalen of heeft u extra ondersteuning nodig? Wij hebben ervaring met het opzetten van de CKB regeling. Tevens  kunnen wij u helpen met het aanpassen van uw huidige CKB-systeem naar de vernieuwde regeling.