BRL 6000 installatietechniek

Wat is BRL 6000 installatietechniek?
BRL 6000 geldt voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties binnen verschillende vakdisciplines. De BRL 6000 borgt de aanleg en onderhoud van installaties, zodat de gebruiker een kwalitatief goede en veilige installatie krijgt en houdt. BRL 6000 stelt regels voor de installateur, zodat werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd en gecontroleerd worden, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. De BRL 6000 certificering garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties door aantoonbaar te maken dat aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan. ACVO heeft ervaring met het opzetten van BRL 6000 kwaliteitssystemen.

ACVO kan u helpen met het behalen van de BRL 6000 installatietechniek op ieder niveau. Hierbij bieden wij ondersteuning bij het opstellen van documenten, vaststellen van verbeteringen, het voeren van de BRL 6000 administratie en begeleiding naar de certificering. Maar ook na de certificering blijven wij organisaties ondersteunen met de BRL 6000 verantwoording en de audits. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.