Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsveiligheid is een onmisbaar en verplicht onderdeel voor iedere onderneming. Om deze bedrijfsveiligheid vorm te geven dient elke onderneming een bedrijfsnoodorganisatie op te richten om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor al haar werknemers en bezoekers, zoals de Arbowet eist. Vaste onderdelen van deze bedrijfsnoodorganisatie zijn de bedrijfshulpverleners en het bedrijfsnoodplan.

Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document waarin staat omschreven hoe u omgaat met een noodsituatie en hoe hierop gereageerd dient te worden.

Onderdelen bedrijfsnoodplan
In het bedrijfsnoodplan staan onder meer de taken, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) omschreven, de voorlichting aan de media, wat te doen bij ongevallen, melding en registratie van ongevallen, beschrijving van technische voorzieningen, onderhoud van middelen en andere zaken.

Een ander onderdeel van het bedrijfsnoodplan is onder meer het ontruimingsplan. Een ontruimingsplan moet worden opgesteld in het kader van de (model)bouwverordening art. 6.1.1, en in het kader van de Arbowet art. 15 en Arbobesluit art. 2.17.

Om deze reden moet een ontruimingsplan veelal getoetst worden door de brandweer, maar in enkele gevallen ook, in samenhang met de bedrijfshulpverlening, door de inspectie SZW.

Om het ontruimingsplan zoveel mogelijk te standaardiseren is er een standaard norm ontwikkeld waarin is vastgelegd welke elementen minimaal opgenomen dienen te zijn in een ontruimingsplan, dit is de NTA 8112 serie.

De bedrijfsnoodplannen van ACVO zijn praktisch en duidelijk opgesteld en de ontruimingsplannen voldoen aan de eisen van de NTA 8112.

Wilt u een bedrijfsnoodplan laten opstellen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.