AVG

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt, meer dan nu, op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen, dat zij zich aan de wet houden.

Wat moet ik doen?
Als organisatie moet u stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. U moet onder andere een privacyverklaring en verwerkingsregister opstellen. Tevens moet u nadenken over welke (bijzondere) persoonsgegevens u verwerkt en met welke doeleinden u deze gegevens verwerkt.

ACVO kan uw organisatie op weg helpen om dit voor u in kaart te brengen. Neem contact met ons op via: advies@acvo.nl of via de telefoon: 0527 – 61 21 36.