Controle op CMR-stoffen door inspectie SZW
De Inspectie SZW gaat de komende tijd scherp controleren bij bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld. Het gaat daarbij om zogeheten CMR-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen, of denk bijvoorbeeld aan kwarts- en houtstof, lijmen en uitlaatgassen van dieselmotoren.

Bron: Link Inspectie SZW.

Tips voor uw stoffenregistratie
Om te voorkomen dat uw werknemers aan CMR-stoffen worden blootgesteld, raden wij u aan om een stoffenregister op te stellen. Om een stoffenregister op te stellen volgt u onderstaande stappen:

  • Inventariseer alle gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf, benoem het merk en de stof in uw register.
  • Lees het bijbehorende veiligheidsinformatieblad: vermeld het gevaar van de stof en vermeld hierbij evenutueel de bijbehorende symbolen
  • Benoem welke PBM’s er gedragen moeten worden wanneer men met deze stof werkt

CMR-stoffen aangetroffen?
Komt u er tijdens het opstellen van uw register achter dat de stof mogelijk kankerverwekkend is of mogelijk een CMR-stof is? Neem dan vervolgstappen en vermeld het volgende:

  • Het aantal medewerkers dat werkt met dit product;
  • Het aantal uren mee gewerkt;
  • De hoeveelheid dat wordt gebruikt;
  • De hoeveelheid opgeslagen stoffen;
  • De periode waarin werkzaamheden zijn uitgevoerd;
  • Wijze van blootstelling;
  • Getroffen maatregel.

Maatregelen
De registratie van CMR-stoffen bewaart u 40 jaar. Onder de getroffen maatregel vermeldt u, indien mogelijk, dat de CMR-stof/kankerverwekkende stof wordt vervangen door een minder schadelijke stof. Is dit niet mogelijk? Tref dan andere maatregelen om blootstelling te voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij de uitvoering? Wij hebben ervaring met het opstellen van uitgebreide stoffenregisters en kunnen u helpen te identificeren of de door uw organisatie gebruikte stoffen, mogelijk kankerverwekkend en/of CMR-stoffen zijn. Neem hiervoor contact met ons op via: advies@acvo.nl of via de telefoon: 0527 – 61 21 36